امروز: پنجشنبه 27 دی 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

مقاله بررسی شبكه قواعد واجی در گویش لری اندیمشك (چهارچوب واج‌ شناسی جزء مستقل)

مقاله بررسی شبكه قواعد واجی در گویش لری اندیمشك (چهارچوب واج‌ شناسی جزء مستقل) دسته: تاریخ
بازدید: 153 بار
فرمت فایل: rar
حجم فایل: 1001 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 225

امروزه مطالعات زبان­شناختی در گوشه گوشه جهان جایگاه برجسته‌ای را به خود اختصاص داده است و در این میان بررسی‌های واج­شناختی از دیدگاه مختلف نظری مطرح گردیده است نظریه‌های واج‌شناسی موجود در حوزه زبان­شناسی نظری به عنوان مدل‌هایی آرمانی زمانی می‌توانند ادعای خود را به اثبات برسانند که براساس داده‌های برگرفته از زبان‌های طبیعی قابل سنجش باشند برای نی

قیمت فایل فقط 15,400 تومان

خرید

درآمد

امروزه مطالعات زبان­شناختی در گوشه گوشه جهان جایگاه برجسته‌ای را به خود اختصاص داده است و در این میان بررسی‌های واج­شناختی از دیدگاه مختلف نظری مطرح گردیده است. نظریه‌های واج‌شناسی موجود در حوزه زبان­شناسی نظری به عنوان مدل‌هایی آرمانی زمانی می‌توانند ادعای خود را به اثبات برسانند که براساس داده‌های برگرفته از زبان‌های طبیعی قابل سنجش باشند. برای نیل به این هدف ناگفته پیداست که بایستی شواهدی از نظام آوایی زبان‌های طبیعی ارائه کرد و با اتکا به این شواهد صحت و سقم این نظریه‌ها را محک زد. گونه‌ی زبانی که در این پژوهش به عنوان یک زبان طبیعی و زنده مورد بررسی قرار می‌گیرد گویش لری اندیمشکی است. مطالعه‌ی نظام واجی این گویش براساس نظریه واج­شناسی جزءمستقل صورت می‌گیرد.

۱-۲- بیان مسئله

زبان پدیده‌ای پویا و در حال تغییر است. گویش لری نیز که یکی از گویش‌های زبان‌های جنوب غربی ایران می‌باشد از این قاعده مستثنی نیست. گویش لری خود به زیر مجموعه‌هایی تقسیم می­شود که هر کدام با گونه‌های دیگر تفاوت‌هایی دارد. به دلیل همین تفاوت‌های گویشی پژوهش­گر مطالعه­ی خود را به گویش لری شهر اندیمشک محدود کرده است. حتی در شهر اندیمشک نیز گویش سخنگویان هر طایفه با طایفه دیگر تفاوت‌های آوایی اندکی دارد که در این تحقیق از آن‌ها چشم پوشی شده است، زیرا در غیر این صورت می‌بایست این تحقیق در مورد یک طایفه مشخصی انجام می‌گرفت و حیطه‌ی مطالعه محدودتر می‌شد. در رابطه با گویش لری به طور کلی تاکنون پژوهش‌های زبانی اندکی انجام گرفته است و بر روی گویش لری اندیمشک تا آنجا که نگارنده تحقیق کرده است کار زبان­شناختی صورت نگرفته است.

در این پایان­نامه سعی بر آن است که نظام آوایی گویش لری اندیمشک براساس نظریه‌ی واج­شناسی جزءمستقل مورد بررسی قرار گیرد و پس از تعیین همخوان‌ها و مصوت‌ها براساس آواشناسی نوین به توصیف تک تک اصوات گفتاری این گویش بپردازیم. توصیف همخوان‌های گویش از نظر جایگاه تولید، شیوه‌ی تولید و واک‌داری و توصیف واکه‌ها براساس آن بخش از زبان که در امر تولید واکه دخیل است، ارتفاع زبان و گردی لب‌ها صورت می‌گیرد. همچنین ساخت هجایی و خوشه‌های آغازی و پایانی مورد بررسی قرار می‌گیرند و چگونگی توزیع همخوان‌ها در هجا مورد بررسی قرار گرفته و مشخص می‌شود که آیا همخوان‌ها در هجا دارای توزیع کامل هستند یا ناقص. در آخر به فرایندهای آوایی موجود که صورت واجی را به صورت آوایی تبدیل می‌کنند، پرداخته می‌شود.

فهرست مطالب
عنوان     صفحه
پیشکش
یادداشت
فهرست مطالب
نمادها و نشانه¬ها

فصل اول: مقدمه
۱-۱ درآمد
۱-۲ بیان مسئله
۱-۳ هدف و اهمیت موضوع
۱-۴ پرسش¬های پژوهش
۱-۵ فرضیه¬های پژوهش
۱-۶ گسترهی پژوهش
۱-۶-۱ گسترهی جغرافیایی
۱-۶-۲ گستره¬ی زبانی
۱-۶-۲-۱ گویش¬های مختلف زبان لری
۱-۷ تحولات تاریخی لرستان
۱-۷-۱ سابقه تاریخی شهر اندیمشک
۱-۸ وجه تسمیه¬ی واژه¬ی “لر”
۱-۹ روش گردآوری داده¬ها و تدوین پیکره
۱-۹-۱- جامعه¬ی آماری
فصل دوم: پیشینه¬ی پژوهش
۲-۱ پیشینه¬ی نظری پژوهش
۲-۱-۱ درآمد
۲-۱-۲ واج¬شناسی زایشی معیار
۲-۱-۳ واج¬شناسی جزءمستقل
۲-۱-۴ تناوب¬های مختصه¬ای و بازنمایی¬های زیرین
۲-۱-۴-۱ مشاهده¬یPR و کشف تناوب¬های مختصه¬ای
۲-۱-۴-۲ کشف   UR
2-1-4-2-1 شواهد درون پیکره¬ای
۲-۱-۴-۲-۲ معیارهای روش¬شناختی پنج گانه¬ی کشف بازنمایی زیرین
۲-۱-۴-۲-۳ شواهد برون پیکره¬ای
۲-۱-۴-۳ تبیین رابطه¬ی UR و PR
2-1-4-4 تبیین اشتقاق¬های واجی و برهم¬کنش¬های بالقوه¬ی قاعده¬های واجی
۲-۱-۵ روش¬شناسی انگاره¬ی جزءمستقل
۲-۱-۶ هندسه¬ی مختصه¬های واجی
۲-۲ پیشینه¬ی توصیفی پژوهش
۲-۲-۱ درآمد
۲-۲-۲ آثار برخی پژوهشگران پیرامون گونه¬ی لری
۲-۲-۲-۱ گرامی (۱۳۷۱)
۲-۲-۲-۲ احمدی نرگسه (۱۳۷۵)
۲-۲-۲-۳ بخشیان فر (۱۳۷۵)
۲-۲-۲-۴ میرزایی (۱۳۷۹)
۲-۲-۲-۵ مکینون (۲۰۰۲)
۲-۲-۲-۶ آنونبی (۲۰۰۳)
۲-۲-۳ برخی مطالعات هم سو پیرامون دیگر گویش¬های ایرانی
۲-۲-۳-۱ پرمون (۱۳۷۵)
۲-۲-۳-۲ نقش بندی (۱۳۷۵)
۲-۲-۳-۳ پرمون (۱۳۸۰)
۲-۲-۳-۴ پرمون (۱۳۸۱)
۲-۲-۳-۵ محمدی (۱۳۸۲)
۲-۲-۳-۶ مهاجرین کرمانی (۱۳۸۲)
۲-۲-۳-۷ سوهانی (۱۳۸۳)
۲-۲-۳-۸ رستمی (۱۳۸۳)
۲-۲-۳-۹ ناطوری (۱۳۸۳)

فصل سوم: آواشناسی لری اندیمشک
۳-۱ درآمد
۳-۲ توصیف آوایی همخوان¬های لری اندیمشک
۳-۲-۱ همخوان¬های انفجاری
۳-۲-۱-۱ انفجاری¬های دولبی
۳-۲-۱-۲ انفجاری¬های دندانی-لثوی
۳-۲-۱-۳ انفجاری¬های نرم¬کامی
۳-۲-۱-۴ انفجاری¬های ملازی
۳-۲-۱-۵ انفجاری¬های چاکنایی
۳-۲-۲ همخوان¬های خیشومی
۳-۲-۲-۱ خیشومی¬های دولبی
۳-۲-۲-۲ خیشومی لبی-دندانی
۳-۲-۲-۳ خیشومی¬های لثوی
۳-۲-۲-۴ خیشومی¬های نرم¬کامی
۳-۲-۲-۵ خیشومی ملازی
۳-۲-۳ همخوان¬های لرزان
۳-۲-۳-۱ لرزان¬های لثوی
۳-۲-۴ همخوان¬های زنشی
۳-۲-۴-۱ زنشی¬های لثوی
۳-۲-۵ همخوان¬های سایشی
۳-۲-۵-۱ سایشی¬های لبی-دندانی
۳-۲-۵-۲ سایشی¬های لثوی
۳-۲-۵-۳ سایشی¬های لثوی-کامی
۳-۲-۵-۴ سایشی¬های ملازی
۳-۲-۵-۵ سایشی¬های چاکنایی
۳-۲-۶ ناسوده¬ها/ نیم¬واکه¬ها/ غلت¬ها
۳-۲-۶-۱ ناسوده¬های کناری لثوی
۳-۲-۶-۲ ناسوده¬های سخت¬کامی/ غلت¬های افراشته¬ی پیشین
۳-۲-۶-۳ ناسوده¬های نرم¬کامی (لبی شده)
۳-۲-۷ همخوان¬های انفجاری-سایشی
۳-۲-۷-۱ انفجاری-سایشی¬های لثوی-کامی
۳-۳ توصیف آوایی واکه¬های لری اندیمشک
۳-۳-۱ واکه¬های پیشین
۳-۳-۱-۱ واکه¬های افراشته¬ی پیشین
۳-۳-۱-۲ واکه¬های نیمه افراشته¬ی پیشین
۳-۳-۱-۳ واکه¬های افتاده¬ی پیشین
۳-۳-۲ واکه¬های مرکزی
۳-۳-۲-۱ واکه¬های نیمه افراشته¬ی مرکزی
۳-۳-۳ واکه¬های پسین
۳-۳-۳-۱ واکه¬های افراشته¬ی پسین
۳-۳-۳-۲ واکه¬های نیمه افراشته¬ی پسین
۳-۳-۳-۳ واکه¬های افتاده¬ی پسین
۳-۴ جدول¬های واج¬گونه¬های همخوانی و واکه¬ای
۳-۵ معرفی پیش فرضیه¬ای ساختمان هجا در گویش لری اندیمشک

فصل چهارم: رویکردی غیرخطی به نظام آوایی لری اندیمشک
۴-۱درآمد
۴-۲شیوهی ارائه پیکرهها و فرایندهای واجی
۴-۳فرایندهای واجی
۴-۳-۱    خیشومی شدگی
۴-۳-۱-۱تبیین غیرخطی
۴-۳-۱-۲ اشتقاقهای غیرخطی
۴-۳-۲    لبی شدگی
۴-۳-۲-۱تبیین غیرخطی
۴-۳-۱-۲  اشتقاقهای غیرخطی
۴-۳-۲    واک¬رفتگی
۴-۳-۳-۱تبیین غیرخطی
۴-۳-۳-۲اشتقاقهای غیرخطی
۴-۳-۴    زنشی شدگی
۴-۳-۴-۱تبیین غیرخطی
۴-۳-۴-۲ اشتقاقها¬ی غیرخطی
۴-۳-۵    پیش نرمکامی شدگی
۴-۳-۵-۱تببین غیرخطی
۴-۳-۵-۲ اشتقاقهای غیرخطی
۴-۳-۶فراگویی ناقص
۴-۳-۶-۱تبیین غیرخطی
۴-۳-۶-۲ اشتقاقهای غیرخطی
۴-۳-۷همگونی در جایگاه خیشومیها
۴-۳-۷-۱تبیین غیرخطی
۴-۳-۷-۲ اشتقاقهای غیرخطی
۴-۳-۸کشش جبرانی
۴-۳-۸-۱تبیین غیرخطی
۴-۳-۸-۲    اشتقاقهای غیرخطی
۴-۳-۹قلب
۴-۳-۹-۱    تبیین غیرخطی
۴-۳-۹-۲ اشتقاقهای غیرخطی
۴-۳-۱۰حذف انفجاری دندانی- لثوی بی واک
۴-۳-۱۰-۱ تبیین غیرخطی
۴-۳-۱۰-۲اشتقاقهای غیرخطی
۴-۳-۱۱واکه کاهی
۴-۳-۱۱-۱ تبیین غیرخطی
۴-۳-۱۱-۲ اشتقاقهای غیرخطی
۴-۳-۱۲حذف خیشو می لثوی پایانی
۴-۳-۱۲-۱ تببین غیرخطی
۴-۳-۱۲-۲اشتقاقهای غیرخطی
۴-۳-۱۳حذف انفجاری دندانی- لثوی واکدار
۴-۳-۱۳-۱ تبیین غیرخطی
۴-۳-۱۳-۲اشتقاقهای غیرخطی
۴-۳-۱۴تغییر کیفیت واکه تاریخی
۴-۳-۱۴-۱ تبیین غیرخطی
فصل پنجم: نتیجه¬گیری
۵-۱ درآمد
۵-۲ دست¬آوردهای پژوهش
۵-۳ پیشنهادها
کتاب¬نامهی فارسی
کتاب¬نامهی انگلیسی
پیوست¬ها
واژه¬نامهی فارسی به انگلیسی
واژه¬نامهی انگلیسی به فارسی
چکیده

کتاب نامه‌ی فارسی

–   احمدی نرگسه، رحیم، ساخت واژگانی گویش لری شهر خرم آباد و بخش چگنی، مقاله کارشناسی ارشد رشته زبان شناسی همگانی، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۵٫

قیمت فایل فقط 15,400 تومان

خرید

برچسب ها : مقاله بررسی شبكه قواعد واجی در گویش لری اندیمشك (چهارچوب واج‌ شناسی جزء مستقل) , تحقیق و پژوهش , شبکه واجی , واجی , زایشی , لری , گویش لری

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر